Zvolte stranu: 1-5 | 6-10 | 11-11

17.12.2014 Novinky IFRS (EN)

BDO pravidelně vydává publikaci IFR Bulletin, která se zaměřuje na poslední vývoj v oblasti mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V měsíci prosinci 2014 byly publikovány tyto buletiny:

  • IFRB 2014/22 IFRSs, IFRICs AND AMENDMENTS THAT ARE MANDATORY FOR THE FIRST TIME FOR 31 DECEMBER 2014 YEAR ENDS
  • IFRB 2014/23 IFRSS, IFRICS AND AMENDMENTS AVAILABLE FOR EARLY ADOPTION FOR 31 DECEMBER 2014 YEAR ENDS
  • IFRB 2014/24 31 DECEMBER 2014 – UPDATE ON KEY IASB PROJECTS
  • IFRB 2014/25 ESMA’s SIXTEENTH EXTRACT FROM ITS DATABASE OF ENFORCEMENT DECISIONS TAKEN BY EU NATIONAL ENFORCERS OF FINANCIAL INFORMATION (IFRS)
  • IFRB 2014/26 CLASSIFICATION AND MEASUREMENT OF SHARE-BASED PAYMENT TRANSACTIONS (PROPOSED AMENDMENTS TO IFRS 2)

17.12.2014 IFRS 9 - Finanční nástroje – snížení hodnoty finančních aktiv

V červenci 2014 Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) zveřejnila standard IFRS 9 Finanční nástroje. Tento standard shrnuje požadavky při vykazování finančních nástrojů z hlediska jejich klasifikace, oceňování a jejich testování na znehodnocení. Přiložený dokument se blíže zabývá problematikou testování na snížení hodnoty aktiv.

28.11.2014 IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky – praktické problémy

V květnu 2014 Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) publikovala standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. Tento nový standard obsahuje komplexní úpravu účtování výnosů a nahrazuje pravidla uvedená v jiných standardech a interpretacích. IFR Bulettin č. 21 zdůrazňuje nové požadavky vyplývající ze standardu IFRS 15, které mohou mít významný dopad na vykazování a výsledky společností.

22.10.2014 Vyjádření Interpretační komise IFRS (září 2014)

BDO Bulletin č. 20 obsahuje informace a doporučení k aplikaci IFRS 12, IFRS 13, IAS 28, IAS 39 a IFRIC 21.

22.10.2014 Doplnění Mezinárodních účetních standardků IFRS

Dne 25. září 2014 Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) publikovala nové dodatky k IFRS. Tyto změny je povinnost poprvé aplikovat v účetním období začínajícím 1. ledna 2016.

Zvolte stranu: 1-5 | 6-10 | 11-11