Zvolte stranu: 1-5 | 6-10 | 11-12

27.11.2015 Novela zákona o státním podniku

Dne 14. 9. 2015 schválila vláda novelu o státním podniku. Novela vychází ze zkušeností a poznatků při uplatňování zákona o státním podniku č. 77/1997.

6.11.2015 Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. účinná od 1. 1. 2016

Novela vyhlášky zveřejněné ve Sbírce zákonů pod číslem 250 navazuje na změny zákona o účetnictví účinné rovněž od 1. 1. 2016.  Upravuje zejména rozsah účetní závěrky v závislosti na kategorizaci účetních jednotek stanovenou zákonem o účetnictví. 

15.10.2015 Novela zákona o účetnictví účinná od 1. 1. 2016

Významná novela zákona o účetnictví byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 221/2015 Sb. Důvodem přijetí této novely je zapracování evropské směrnice č. 2013/34/EU do českých předpisů. Cílem této legislativní úpravy je snížení administrativní zátěže a zlepšení podnikatelského prostředí, zejména pro malé a střední podniky.

14.10.2015 Výroční zpráva od 1. 1. 2016

Ve Sbírce zákonů pod č. 221/2015 Sb. (dále jen zákon) byla v září 2015 zveřejněna významná novela zákona o auditorech č. 93/2009 Sb. Důvodem přijetí této novely je zapracování evropské směrnice č. 2013/34/EU do českých předpisů.

4.8.2015 Půl roku novely zákona o auditorech

Před několika dny uplynulo půl roku od nabytí účinnosti novely zákona o auditorech. Vypracování nového zákona nebylo zvažováno vzhledem k tomu, že předmětem úpravy nejsou zásadní systémové změny. Zásadní změny týkající se především subjektů veřejného zájmu bude řešit až v současné době připravovaná novela, která bude implementovat Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/56/EU ze dne 16. dubna 2014 zveřejněnou 27. května 2014, kterou se mění Směrnice 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES. Legislativní návrh by měl být zpracován do konce srpna 2015, na jeho znění si tedy ještě chvíli počkáme. 

Zvolte stranu: 1-5 | 6-10 | 11-12