Zvolte stranu: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-19

22.12.2015 IFRS novinky

BDO vydává čtyři nové IFR Bulletiny, které se věnují novinkám v oblasti Mezinárodních účetních standardů:

2015/15 - ED 2015 08 Application of Materiality to Financial Statements

2015/16 - Exposure Draft 2015/10 Annual Improvements to IFRSs 2014-2016 Cycle

2015/17 - Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts

2015/18 - IFRSs, IFRICs and Amendments that are mandatory for the first time for 31 December 2015 Year Ends

25.11.2015 Navržené změny IFRS

Dne 19. listopadu 2015 Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) zveřejnila návrh č. 2015/10, jehož předmětem je úprava standardů IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, IFRS 12 Zveřejnění podílů v jiných účetních jednotkách a IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků.

12.11.2015 Využití materiality při přípravě IFRS závěrky

Dne 28. října 2015 Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) zveřejnila návrh dokumentu ED/2015/8 Aplikace materiality v účetních výkazech. Cílem tohoto návrhu je poskytnout pomoc managementu při aplikaci použití materiality při přípravě IFRS účetní závěrky.

20.10.2015 IFRS Finanční instrumenty

Přiložená publikace uvádí praktické informace a příklady o aplikaci standardu IFRS 9 Finanční instrumenty.

Standard IFRS 9 nahrazuje IAS 39 Finanční nástroje: Účtování a oceňování. Nový standard shrnuje požadavky při vykazování finančních nástrojů z hlediska jejich klasifikace, oceňování a jejich testování na znehodnocení.

6.10.2015 Přehled BDO publikací v oblasti IFRS

V publikaci IFRS Intelligence naleznete přehled BDO publikací vydaných za posledních 12 měsíců, které se věnovali problematice IFRS.

Zvolte stranu: 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-19