Zvolte stranu: 1-5 | 6-10 | 11-13

26.10.2016 Závěry Interpretační komise IFRS

Přiložené IFR Bulletiny shrnují oblasti, kterými se Interpretační komise IFRS odmítla zabývat na svých setkáních.

Přestože se nejedná o závazný návod pro aplikaci IFRS, všechny společnosti by měli sledovat závěry komise a v případě potřeby upravit své účetní postupy.

26.10.2016 IFRS 4 Pojistné smlouvy

V září 2016 Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) publikovala dokument Aplikace standardu IFRS 9 Finanční instrumenty spolu se standardem IFRS 4  Pojistné smlouvy (jako návrh dodatku standardu IFRS 4 Pojistné smlouvy).

19.9.2016 Informace ESMA k aplikaci IFRS

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Market Authority, ESMA) dne 27. července zveřejnil informace o rozhodnutích vydaných národními regulátory, které se věnují problematice IFRS. Důvodem pro zveřejnění těchto rozhodnutí je konzistentní aplikace IFRS v rámci EU. Přestože se jedná o rozhodnutí národních regulátorů ke konkrétním postupům, lze závěry využít pro obecnou interpretaci IFRS.

22.8.2016 IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky

Dne 28. května 2014 Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) publikovala nový standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky. IFRS 15 představuje jednotnou a komplexní úpravu oblasti uznávání výnosů. U některých společností dopady na vykazování budou velmi významné a vyžadují pečlivé plánování.

22.8.2016 ED/2016/01 Definice podniku a vykazování dříve držených podílů

Rada pro Mezinárodní účetní standardy (IASB) zveřejnila dokument ED/2016/01 Definice podniku a vykazování dříve držených podílů.

 

V publikovaném dokumentu Rada navrhuje dodatek ke standardům IFRS 3 Podnikové kombinace a IFRS 11 Společná ujednání s cílem vyjasnit:

  1. definici podniku; a
  2. vykazování dříve držených podílů v případech, kdy účetní jednotka získává kontrolu podniku nebo společnou kontrola podniku, který je spoluovládanou operací.
Zvolte stranu: 1-5 | 6-10 | 11-13