Zvolte stranu: 1-6 | 7-12 | 13-17

1.12.2011 IFRS 8 – Provozní segmenty

BDO vydává IFRS Bulletin č. 16, který se věnuje problematice vykazování podle segmentů dle IFRS 8.

1.12.2011 World Wide Tax News No. 27

Toto vydání obsahuje informace o vývoji v oblasti daní ve Francii, Austrálii, Číně, Indii, Japonsku, Dánsku a mnoha dalších státech.

25.11.2011 Změny IFRS k 31. 12. 2011

Nový IFRS Bulletin č. 15 připomíná nová pravidla IFRS, která společnosti budou poprvé aplikovat při sestavení závěrek k 31.12.2011.

25.11.2011 Transfer Pricing News No. 7

Toto vydání obsahuje informace o vývoji v oblasti transferových cen v Austrálii, Kanadě, Malajsii, Novém Zélandu a Rusku.

22.11.2011 BDO vydává nové IFRS Bulletiny č. 12, 13 a 14

BDO vydává tři nové IFRS bulletiny. IFRS Bulletin č. 12 se věnuje nově vydaným IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine. IFRS Bulletin č. 13 obsahuje informace o vykazování státní podpory ve formě zvýhodněných úvěrů a poslední z vydávaných IFRS Bulletinů č. 14 se zabývá problematikou vykazování a oceňování aktiv v investičních společnostech.

3.11.2011 Čtyři ceny pro BDO

BDO spolu s poradenskými firmami Fairley & Associates and Greentarget bylo oceněno za provedení rebrandingu odborným časopisem the Communicate Magazine v těchto kategoriích: 
- První místo za rozvoj obchodní značky

- První místo za implementaci rebrandingu

- Druhé místo za nejlepší interní komunikaci rebrandingu

- Druhé místo za nejlepší rebranding odrážející změnu poslání/hodnot/pozice

Zvolte stranu: 1-6 | 7-12 | 13-17