Zvolte stranu: 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-21

13.12.2013 Nové IFRS Publikace

BDO vydává nové publikace věnující se IFRS. Tyto publikace se vztahují k problematice úhrad vázaných na akcie, oceňování reálnou hodnotou a standardu 11 Společná ujednání.

13.12.2013 Metoda oceňování ekvivalencí v individuálních výkazech

Rada pro mezinárodní standardy (IASB) zveřejnila návrh č. 2013/10 Ekvivalenční metoda v individuálních závěrkách.

6.12.2013 IFRS 9 Finanční instrumenty

Dne 9. listopadu 2013 IASB zveřejnil změny IFRS 9 Finanční instrumenty.

6.12.2013 Zjištění Evropského orgánu pro cenné papíry

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Market Authority) publikoval zjištění z kontroly finančních výkazů. Dále zveřejnil priority vztahující se k vykazování podle IFRS k 31. 12. 2013.

25.11.2013 Změny IFRS pro malé a střední podniky a aplikace IFRS podle European Securities and Markets Authority (ESMA)

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) zveřejnila Exposure Draft 2013/9 IFRS pro malé a střední podniky k veřejné diskuzi. Tento návrh přináší celou řadu změn pro malé a střední podniky. Jejich popis naleznete v přiloženém IFR Bulletinu č. 20.

IFR Bulletin č. 21 přináší informace zveřejnění organizací European Securities and Markets Authority (ESMA) vybraná rozhodnutí k aplikaci IFRS.

27.8.2013 Navržené změny koncepčního rámce a další novinky v oblasti IFRS

V červenci International Accounting Standards Board (IASB) předložila návrh změn koncepčního rámce Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS).

Jedná se o první krok vedoucí ke změně současného koncepčního rámce.

Další novinkou je Zveřejněný návrh (Exposure Draft) č. 2013/7 Pojistné smlouvy, který je nyní k dispozici pro připomínky.

Zvolte stranu: 1-6 | 7-12 | 13-18 | 19-21