ANALÝZA SYSTÉMU VEDENÍ ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI VČETNĚ PROJEKTU JEHO OPTIMALIZACE

BDO Audit s.r.o. nabízí účetně metodické poradenské služby v oblasti vedení účetnictví - Analýza systému vedení účetnictví společnosti včetně projektu jeho optimalizace.

Obdobnou činnost, v rámci auditu účetní závěrky, provádí auditor s cílem poznat účetní systém klienta, nezkoumá jej však ve všech souvislostech a především nenabízí klientovi takový komplexní výstup s návrhy na zdokonalení systému, jako tomu je v tomto případě.

Stručný popis obsahu a povahy této služby je předmětem přiloženého letáku. Pracovníkem odpovědným za poskytování těchto služeb je partner BDO Audit s.r.o. Ing. Rudolf Heřmanský.