BDO Audit

Společnosti BDO nabízí své auditorské služby podnikatelským subjektům, bankám, fondům, organizačním složkám státu, příspěvkovým organizacím a obcím.

Náš přístup k auditorským službám je založen na rozsáhle rozpracované metodologii auditu, která je v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a profesními předpisy Komory auditorů České Republiky. Detailní postup při poskytování auditorských služeb je upraven v BDO Audit Manuálu.

 

Jednotlivé audity provádíme s využitím programového vybavení APT, které zajišťuje, že jsou audity prováděny efektivně a v souladu s BDO Manuálem a mezinárodními auditorskými standardy.

Všechny společnosti mezinárodní sítě BDO používají při svých zakázkách stejnou metodiku a postupy. Tím je pro klienta zajištěna vysoká kvalita prováděných služeb a srovnatelnost výstupů jednotlivých společností po celém světě.

Společnost BDO Audit s.r.o. je od 13. července 2004 registrována u americké PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) a jako jedna z mála společností v České republice může poskytovat služby společnostem kotovaných na amerických burzách či jejich dceřiným společnostem.