Blanka Potočková

blanka potočkováBlanka Potočková je partnerem společnosti BDO Audit s.r.o. od roku 2008. Vystudovala Vysokou ekonomickou školu v Praze a je členem Komory auditorů České Republiky. Má dvacetiletou zkušenost s poskytováním auditorských a poradenských služeb velkým mezinárodním a českým podnikatelským subjektům.

V BDO Audit s. r. o. pracuje od roku 2001. Je zodpovědná, jako vedoucí auditorských týmů, za provedení auditů dle českých předpisů, IFRS, US GAAP a auditů konsolidovaných účetních závěrek dle českých předpisů a IFRS ve významných domácích a zahraničních podnicích.

Hovoří plynně česky a anglicky.