European China Desk

BDO založilo v Evropě Čínskou skupinu (tzv. China Desk), aby poskytovala strategické, operativní a technické poradenství pro čínské společnosti a současně pro evropské společnosti, které chtějí expandovat do Číny. Čínskou skupinu tvoří pracovníci BDO z Evropy i čínské národnosti s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi. Společně s experty z BDO v Číně, Hong Kongu a Taiwanu mezinárodní tým poskytuje poradenství a podporu při poskytování poradenských i ověřovacích služeb.

 • Corporate Finance
  • Poradenství při emisi akcií (IPO)
  • Vyhledání strategického partnera
  • Fúze a akvizice
  • Finanční a provozní due diligence
 • Daňové poradenství
  • Daňové poradenství v oblasti přímých a nepřímých daní v České republice
  • Mezinárodní zdanění
  • Služby v oblasti vysílání pracovníků do zahraničí
 • Vedení účetnictví a mzdové agendy
 • Audit
 • Oceňování
 • Restrukturalizace společností

Při úvahách o expanzi do Číny můžeme pomoci s těmito záležitostmi - celková strategie, cíle expanze, dodavatelské a odběratelské vztahy, marketing, rozhodování o optimální organizační struktuře a investiční strategii, daňové plánování, výběr vhodné lokality, nábor managementu či nastavení reportingu.

Novým společnostem nabízíme naše služby, abychom podpořili jejich další vývoj a růst.

Čínským společnostem uvažujícím o rozšíření svých aktivit do Evropy nabízíme vyhledání vhodných partnerů, vyhledání managementu, nastavení vnitroskupinových cen a financování, finanční a provozní due diligence, oceňování a samozřejmě audit a daňové poradenství.

Čínská skupina a firmy BDO v Číně, Hong Kongu a Taiwanu vytvořili síť místních kontaktů a mohou Vám zajistit pomoc a poradenské služby také v jiných státech jižní Asie.

 

Pro více informací prosím kontaktujte:

Jan Machac

jan.machac@bdo.cz

+420 241 046 257

 

O European China Desk více zde: 

http://www.bdointernational.com/AboutUs/European_China_Desk/Pages/default.aspx