Daň darovací a dědická

V případě daně dědické a daně darovací se zpracovávají znalecké posudky v závislosti na zařazení do skupiny I. – III., pokud je klient zařazen do skupiny III. (ostatní fyzické osoby a právnické osoby) je standardně vyžadován znalecký posudek na stanovení zjištěné ceny. Výše daně je pak odvozena na základě hodnoty majetku podle příslušných tabulek uvedených v zákoně č. 357/1992 Sb.