Daň z převodu nemovitostí

Pro účely výpočtu základu daně z převodu nemovitostí dle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, vždy klient dokládá sjednanou cenu (z kupní smlouvy) a cenu zjištěnou dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, určenou znalcem/znaleckým ústavem. Z vyšší částky je pak odvedena daň místně příslušnému správci daně ve výši 3 %.