Partneři BDO TAX

DANA TREZZIOVÁ

trezziovaDana Trezziová je partnerkou ve společnosti BDO Tax s.r.o., která je součástí mezinárodní sítě BDO. Je registrovanou daňovou poradkyní a zakládající členkou české pobočky International Fiscal Association a rovněž Komory daňových poradců České republiky. Je soudní znalkyní v oboru účetní evidence, daní, cel a mezd.

Od roku 1991 pracuje v daňové oblasti, z toho 14 let ve společnostech "Big4" a od 1998 do 2005 jako vedoucí partner daňového oddělení jedné z nich. V letech 2005-2007 byla v pozici náměstkyně ministra financí zodpovědná za řízení odborů ministerstva v oblasti legislativy přímých a nepřímých daní, cel a účetnictví a řídila více než 23 000 pracovníků české daňové a celní správy.

Dana se specializuje především na poradenství v pracovněprávních vztazích z pohledu daně z příjmů právnických a fyzických osob, DPH a pojistného na veřejnoprávní pojištění, dále má rozsáhlé zkušenosti v zastupování klientů
v daňovém řízení a v daňových sporech v oblasti přímých i nepřímých daní a cel.

Dana Trezziová plynně hovoří česky a anglicky.

RICHARD ŠVEJDA

svejdaRichard je partnerem ve společnosti BDO Tax s.r.o., která je součástí mezinárodní sítě BDO a je registrovaným daňovým poradcem v České republice.

Richard absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce 2000. V roce 2005 získal titul LL.M. na Vienna University of Economics and Business Administration v oboru mezinárodního daňového práva a v současné době dokončuje postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde vyučuje na fakultě financí a účetnictví. Před založením společnosti PRK Tax úspěšně pracoval osm let ve společnostech „Big 4“.

Richard se specializuje především na mezinárodní daňové právo, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Mluví plynně česky a anglicky a má dobrou pasivní znalost ruštiny.

Richard Švejda je doporučován jako přední odborník pro oblast daňového poradenství publikací European Legal Experts.

TOMÁŠ KROLUPPER

krolupperTomáš je partnerem ve společnosti BDO Tax s.r.o., která je součástí mezinárodní sítě BDO. Je znalcem pro obor Ekonomika, registrovaným daňovým poradcem a certifikovaným celním deklarantem.

Tomáš vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor podniková ekonomika a Bankovní institut vysoká škola, a.s. – program oceňování podniku.

Tomáš má více než tříletou praxi ve společnosti KPMG. Poté v roce 2000 založil a vedl jako společník a jednatel lokální daňově poradenskou společnost.

Tomáš Krolupper se specializuje na restrukturalizaci firem a holdingové struktury a dále na problematiku daně z příjmů právnických osob. Zaměřuje se rovněž na oblast transferpricingu a zpracování znaleckých posudků pro oblast transferových cen.

Tomáš Krolupper plynně hovoří česky a anglicky.

MAREK MOUDRÝ

moudryMarek je partnerem ve společnosti BDO Tax s.r.o., která je součástí mezinárodní sítě BDO.

Marek absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze v roce 1996. V roce 1997 se stal členem Komory daňových poradců ČR a v roce 1998 členem International Fiscal Association.

V minulosti pracoval 9 let v jedné z firem „Big 4“, kde působil jako partner se zaměřením na služby finančnímu sektoru. Specializuje se především na mezinárodní daňové plánování a daň z příjmů právnických osob.

V současné době rovněž působí jako externí poradce náměstkyně ministra financí se zodpovědností za daňovou správu a legislativu. Mluví plynně česky, anglicky a německy.

Marek je doporučován jako přední odborník pro oblast daňového poradenství publikací European Legal Experts.

PETR NĚMEC

nemecPetr je partnerem ve společnosti BDO Tax s.r.o. a v současné době vede daňové oddělení v Ostravě. Je registrovaným daňovým poradcem a přes pět let pracoval pro jednu ze společností "Big4".

Petr Němec se specializuje na komplexní daňové služby v oblasti daně z příjmů právnických i fyzických osob a na optimalizaci celosvětové daňové pozice svých klientů. Ve své praxi se převážně věnoval poradenství pro významné mezinárodní výrobní a obchodní společnosti, včetně těch, kterým byly uděleny investiční pobídky.

Petr Němec plynně hovoří česky a anglicky.