Daně z příjmů právnických osob

Daně byly, jsou a budou každodenní a trvalou součástí života každého podnikatelského subjektu. Nemusejí nutně znamenat noční můru pro vedoucí pracovníky či management obchodních společností. Služby společnosti BDO TAX vám umožní se bez problémů a jednoduše vypořádat se všemi aspekty zdaňování příjmů právnických osob a efektivně zmírnit rizika či úroveň daňového zatížení. Efektivita a optimalizace plnění daňových povinností nepochybně přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a naplňování podnikatelských záměrů obchodních společností a jiných právnických osob.  

Jsme připraveni vám prostřednictvím našich daňových odborníků poskytnout v souladu s příslušnými právními předpisy komplexní servis při aplikaci daně z příjmů právnických osob, včetně daňového plánování pro specifika jednotlivých odvětví nebo obchodních společností (restrukturalizace, převodní ceny - Transfer Pricing). Zároveň se společnost BDO TAX v tomto ohledu specializuje na samotnou přípravu a podání či kontrolu daňového přiznání právnických osob.

Poskytujeme následující okruhy služeb:

  • kontrola daňových přiznání, která standardně zahrnuje:

     - posouzení daňového přiznání klienta

     - diskuzi nad vybranými a problematickými oblastmi daňového přiznání

     - případnou kalkulaci výše daňové povinnosti

     - prezentaci hlavních oblastí daňového přiznání pro potřeby vedení společnosti

  • zpracování a podání daňových přiznání, které standardně zahrnuje:

     - kontrolu oblastí rozhodných pro kalkulaci daně před uzavřením účetních knih

     - kalkulaci daně a vyplnění formuláře daňového přiznání

     - diskuzi s klientem nad vybranými oblastmi

     - identifikaci rizikových oblastí, jejich správné daňové ošetření a optimalizace

     - memorandum o přípravě daňového přiznání

     - prezentace hlavních oblastí daňového přiznání pro představenstvo společnosti

     - podání daňového přiznání na finanční úřad.

  • identifikace potencionálních rizik probíhajících či plánovaných operací klienta v daňové oblasti
  • daňová optimalizace veškerých plánovaných operací a restrukturalizačních procesů v rámci stávajících podnikových struktur klientů
  • strategické daňové plánování ve vztahu k stávajícím strukturám podniků klienta a jejich optimalizace pro účely nastavení efektivní daňové situace klienta
  • určení možností pro řízení daňové pozice
  • identifikaci kritických faktorů v rámci každodenního fungování klienta z daňového hlediska (např. struktura opravných položek, struktura daňově neuznatelných nákladů)