BDO Czech Republic EU Office

Společnost BDO Czech Republic EU Office s.r.o. má profesionální tým odborníků, kteří se věnují otázkám fondů Evropské unie a poskytování poradenských služeb klientům v oblasti dotačních programů ve všech realizačních fázích projektu.

Proč BDO CZ EU Office?

  • Kvalita a spolehlivost
  • Zkušenosti
  • Záruky a odměna na základě výsledku

Posláním společnosti je poskytnout klientovi veškeré služby tak, aby:

  • Žádost byla připravena kvalitně a realisticky
  • Projekt dotaci získal a do poslední koruny vyčerpal
  • Vlastní úsilí a náklady spojené s obdržením dotace byly přiměřené
  • Projekt nebyl předmětem spekulací a zbytečných kontrol