ADMINISTRACE A DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTU

Předpokladem úspěšné realizace projektu je úzká spolupráce s projektovým koordinátorem, který má projekt jako celek na starosti. Nabízené služby v této fázi uvádíme níže.

Dohled nad správností obsahu a formy podání monitorovacích zpráv:

 • Účast na vybraných klíčových aktivitách projektu na místě
 • Metodická průběžná podpora věcného řízení projektu
 • Evidence informací o stavu realizace projektu, přehledu uskutečněných výdajů, povinné publicity a výběrových řízeních
 • Vyplnění monitorovacích zpráv, včetně závěrečné zprávy
 • Průběžná upozornění klienta na případný nesoulad aktivit s pravidly programu
 • Příprava klienta na případné kontroly
 • Vypracování doporučení týkající se publicity pro dílčí materiály dle projektové žádosti
 • Dohled nad formální správností uplatnění pravidel publicity
 • Ostatní aktivity dotačního řízení potřebné pro vyčerpání přislíbené dotace

Zpracování žádostí o platbu:

 • Metodická podpora pro nastavení analytického účetnictví projektových výdajů
 • Sledování struktury rozpočtu pro čerpání dotace
 • Vyplnění a odeslání žádostí o platbu
 • Detailní kontrola žádostí o platbu před jejich podáním