Due diligence

Jedná se o službu pro investora při fúzích či akvizicích, která má za cíl, aby závěrečná zpráva poskytla informace, které budou užitečným podkladem při investičním rozhodování.

Struktura zprávy a naše postupy se vždy liší v závislosti na konkrétním zadání klienta, na povaze celé transakce a odvětví, ve které cílová společnost působí.

Naše zpráva z due diligence obsahuje analýzu významných položek rozvahy, výsledovky a cash flow za několik účetních období, identifikovaná rizika a významné skutečnosti vzhledem k uvažované transakci. Často je součástí zadání analýza dodavatelsko odběratelských vztahů, analýza nákladů a výnosů a reálnost budoucích plánů.