Eva Knyplová

eva knyplova

Eva Knyplová je zodpovědná za úsek auditu českých podnikatelských subjektů. V oboru účetnictví pracuje od absolvování vysoké školy ekonomické, zkušenosti získala v pozici metodika účetnictví na Ministerstvu paliv a energetiky. Jako certifikovaný auditor má více než patnáctiletou zkušenost s poskytováním auditorských a poradenských služeb pro podnikatelské subjekty výrobního a obchodního typu, zejména v sektorech strojírenství a potravinářství. Za tuto dobu získala znalosti a schopnost porozumění jejich podnikatelskému prostředí a rizik, která jsou pro ně charakteristická.

Eva Knyplová zastává pozici odpovědného partnera za zakázky statutárního auditu účetních závěrek sestavených podle Českých účetních standardů a IFRS, a to jak nekonsolidovaných, tak konsolidovaných. Dále poskytuje metodické poradenství při sestavování účetních závěrek a kalkulací vlastních nákladů jako jednoho z nástrojů vnitřního kontrolního systému účetních jednotek.

Je členkou Komory auditorů České republiky.

Hovoří česky, rusky, anglicky.