Doc. Ing. Jan Doležal, CSc.

jan dolezalDoc. Ing. Jan Doležal, CSc. je Senior partnerem ve společnosti BDO Audit s.r.o., která je součástí mezinárodní sítě BDO. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a zároveň je kandidátem ekonomických věd a docentem pro obor účetnictví. Od roku 1990 je auditorem a členem Komory auditorů ČR. Na Komoře auditorů ČR byl členem Rady a v současné době je členem výboru pro auditorské směrnice. Komoru také zastupoval v Auditing Working Party při FEE v Bruselu.

V letech 1976 – 1991 působil jako odborný asistent a později jako docent na VŠE v Praze, kde vedl semináře a přednášky a podílel se na vědecko-výzkumné činnosti. Poté krátce působil v KPMG Praha jako auditor, kde se podílel na vedení statutárních auditů bank. Od roku 1992 až dosud je partnerem společnosti BDO Audit s. r. o., kde je vedoucím týmu pro audity účetních závěrek a poradenství pro významné tuzemské i mezinárodní finanční instituce.

Jan Doležal se zaměřuje na audit a konzultantskou činnost v oblasti finančního poradenství, restrukturalizací, účetního poradenství pro banky, pojišťovny a další finanční instituce i neziskový sektor. Publikoval několik odborných knih a skript, řadu odborných článků a na dalších se podílel jako spoluautor.

Hovoří plynule česky, anglicky, německy a rusky.