Jan Macháč

macháč janJan Macháč je partnerem ve společnosti BDO Audit s.r.o. Je registrovaným auditorem v Komoře auditorů České republiky. V BDO pracuje od roku 2004.

Jan vystudoval Fakultu financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studií se věnoval vrcholovému sportu a byl reprezentantem České republiky v rychlostní kanoistice. Krátce po dokončení vysoké školy nastoupil do BDO. V letech 2007 až 2010 získával zkušenosti v detroitské kanceláří BDO USA LLP ve státě Michigan, kde působil postupně na pozicích senior associate a audit manager. Po svém návratu do České republiky byl jmenován partnerem s účinností od 1.1.2012.

Je zodpovědný, jako vedoucí auditorských týmů, za provedení auditů dle českých předpisů, IFRS, US GAAP a auditů konsolidovaných účetních závěrek dle českých předpisů a IFRS ve významných domácích a zahraničních podnicích.

Hovoří plynně česky a anglicky.