Kariéra v BDO

Věříme, že každý člověk může být motivován k rozvoji a úspěchu. K rychlejšímu dosažení Vašich cílů jsme pro Vás vytvořili kariérní plán založený na následujících prvcích:

  • neustálém vzdělávání prostřednictvím informačních bulletinů a vzdělávacích programů
  • příležitostech získat odborné znalosti z různých sektorů
  • podpoře ke složení zkoušek ACCA

Rozvoj od prvního dne

Rozvoj Vaší kariéry začíná už v okamžiku, kdy se k nám připojíte, ať už jste absolventi či zkušenější pracovníci. Strukturovaný úvodní program Vám poskytne přehled o naší společnosti, o našich hodnotách a způsobu naší práce. Zkušenější kolegové jsou vždy připraveni pomoci novým pracovníkům k lepší a rychlejší integraci.

Vaše úsilí nezůstane bez odezvy

S Vaším přímým nadřízeným si stanovíte individuální cíle a plán jak jich dosáhnout. Na základě dosažených úspěchů Vám budou postupně svěřovány více motivující a odpovědnější úkoly. Kariérní postup se odvíjí od individuálního pracovního výkonu, který je posuzován v rámci ročního hodnocení zaměstnance a také od pravidelných diskuzí s Vaším manažerem. Kariérní růst je u nás rychlejší než v konkurenčních společnostech. Věříme totiž, že není nutné čekat celý život, abyste dokázali, že jste skutečně dobří.   

 

Pro více informací nás prosím kontaktuje prostřednictvím hamzova@bdo.cz