Komplexní řešení pro zaměstnavatele

Oddělení konzultačních služeb zaměstnavatelům je součástí daňové kanceláře BDO.

V současné době skupina daňových poradců vedená partnerem daňového oddělení pomáhá svým klientům při plnění jejich zákonných povinností v oblasti přímých i nepřímých daní, sociálního a zdravotního pojištení i souvisejícího pracovního práva. Oddělení poskytuje poradenství s vysokou přidanou hodnotou pro zaměstnavatele, zaměstnance a včetně vrcholového managementu.