Zvolte stranu: 1-5 | 6-9

17.4.2013 Aktuální znění Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy

Pro lepší práci se základním dokumentem úpravy problematiky převodních cen jsme připravili verzi Směrnice o převodních cenách s implementovanými aktualizacemi jednotlivých kapitol.

 

 

13.11.2012 Pokyn GFŘ D-10 ke službám s nízkou přidanou hodnotou poskytovaným mezi spojenými osobami

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydává tento pokyn, a to v zájmu zajištění jednotného uplatňování daňových právních předpisů při hodnocení služeb s nízkou přidanou hodnotou poskytovaných mezi spojenými osobami/sdruženými podniky (dále jen „vnitroskupinové služby“). Současně je účelem pokynu snížit administrativní náročnost daňovým subjektům při prokazování správnosti nastavení převodních cen u těchto služeb.

8.3.2012 Zpráva OECD o stálých provozovnách

Tato Zpráva byla schválena Výborem pro fiskální záležitosti dne 22. června 2010 a Radou OECD pro publikaci dne 22. července 2010. Doporučení přijaté Radou je obsaženo jako Příloha ke Zprávě.

27.12.2010 Revidovaná verze kapitol I-III Směrnice o převodních cenách a kapitola IX k podnikovým restrukturalizacím

Komise pro fiskální záležitosti OECD značně rozšířila pojednání o srovnávací analýze, jíž věnuje celou kapitolu III, a změnila pohled na užití ziskových metody, které již nejsou chápany jako metody poslední instance.

5.8.2010 Pokyn D - 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

V reakci na současný vývoj v oblasti převodních cen, na požadavky členství České republiky v mezinárodních organizacích, stejně jako na ohlasy daňové veřejnosti, vydává Ministerstvo financí v rámci tohoto sdělení doporučení pro rozsah dokumentace k tvorbě převodních cen mezi spojenými osobami.

Zvolte stranu: 1-5 | 6-9