Lidské zdroje

Situace na trhu

Lidské zdroje patří v moderně řízených společnostech k oblastem, kterým jejich managementy přikládají pro jejich přímý vliv na úspěch či neúspěch firmy jako celku stále větší význam. Úspěšné společnosti mají zpravidla ve svých organizacích optimálně implementovány a vzájemně integrovány klíčové prvky a procesy řízení lidských zdrojů (hodnocení pracovního výkonu, systém odměňování a motivace, talent management apod.). Kromě výše uvedených systémových prvků a procesů se úspěšné společnosti dlouhodobě věnují rovněž řešení a rozvíjení tzv. měkkých dovedností (podniková kultura, rozvoj měkkých dovedností zaměstnanců apod.).

Popis služeb

Společnost BDO Advisory s.r.o. poskytuje v oblasti řízení lidských zdrojů komplexní poradenské služby, přičemž se primárně orientuje na vhodné nastavení a integraci jednotlivých klíčových prvků a procesů řízení lidských zdrojů do jednoho funkčního systému. Rovněž i u projektů, které jsou zaměřeny primárně na jiné odborné oblasti než řízení lidských zdrojů, jsou jednotlivé prvky řízení lidských zdrojů do řešení těchto projektů vhodně integrovány tak, aby bylo zajištěno vhodné provázání výstupů těchto projektů na konkrétní oblasti řízení lidských zdrojů (např. pravidla odměňování, systém hodnocení apod.).

Poskytované služby v této oblasti mimo jiné zahrnují:

  • Personální audit
  • Nastavení organizace a řízení lidských zdrojů
  • Řízení pracovního výkonu
  • Motivace a odměňování
  • Řízení profesního rozvoje a rozvoj měkkých dovedností