Michal Gabriel

michal gabrielMichal Gabriel pracuje v BDO od roku 1992. V roce 1995 byl jmenován auditorem a v roce 1998 partnerem. Zaměřuje se na audit a účetní poradenství pro podnikatelské subjekty z převážně německy mluvících zemí. Specializuje se na problematiku vykazování podle německých účetních standardů.

Michal Gabriel má skoro dvacetiletou zkušenost s poskytováním auditorských a poradenských služeb v oblasti podnikatelských subjektů se zaměřením na obchodní a průmyslové společnosti. Před působením v BDO pracoval v několika společnostech v oblasti financí a účetnictví.