Miroslav Hořický

miroslav hořický fotoMiroslav Hořický je zakládajícím partnerem společnosti BDO CA s.r.o. Je registrovaným členem Komory auditorů České republiky.

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu strojní, obor ekonomika a řízení. Dříve pracoval jako hlavní kontrolor a vedoucí ekonomického úseku Chepos a.s. Auditorem je více než 20 let, v roce 1993 byl spoluzakladatelem auditorské společnosti CAAC s.r.o., která se v roce 1998 transformovala na BDO CA s.r.o. Je zodpovědný za audity veřejných vysokých škol, státních fondů a audity velkých společností v oblasti výroby a obchodu. Je odborníkem na audity dotací pro zemědělství a ze strukturálních fondů Evropské unie. Je členem akademických rad soukromých vysokých škol STING v Brně a SVŠE Znojmo, kde také vyučuje předmět „Pokročilé účetnictví“.

Hovoří česky, německy, anglicky a částečně rusky.