Monitoring výzev dotačních programů

Určení současných a budoucích vhodných dotačních programů

Pro identifikované záměry klienta připravujeme podrobný přehled otevřených i očekávaných dotačních i ostatních pobídkových programů (např. daňové úlevy, zvýhodněné úvěry), které budou využitelné pro plánované projekty. Vedle tohoto přehledu je našim klientům nabídnut i další seznam využitelných dotačních a pobídkových možností mimo výše zmíněnou preferovanou oblast.

Personifikovaný monitoring dotačních výzev

V rámci našich služeb nabízíme také sledování blíže specifikovaných výzev pro podávání dotačních žádostí vhodných pro vymezené projekty či organizaci jako celek, a to na dobu 1 roku či delší. Pokud bude identifikován vhodný grantový titul, který již bude otevřený pro přijímání žádostí nebo bude vyhlášen termín jeho otevření, BDO své klienty neprodleně informuje.