Nabídka převzetí

Zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí upravuje mimo jiné nabídku převzetí určenou vlastníkům účastnických cenných papírů. V rámci tohoto zákona může Česká národní banka v souvislosti s povinnou nabídkou převzetí dle § 43 a § 44, nedoručil-li navrhovatel znalecký posudek na doložení přiměřenosti protiplnění, aby tak tímto způsobem učinil.

Česká národní banka musí udělit souhlas s uveřejněním nabídkového dokumentu, přičemž obsahem tohoto řízení je mj. přezkoumání, zda je výše protiplnění stanovena v souladu se zákonem o nabídkách převzetí, případně, zda je řádně odůvodněna hodnota plnění. Pro tyto účely jsme schopni vypracovat znalecký posudek zároveň v souladu s metodikou ZNAL vydanou Komisí pro cenné papíry.