Oceňování ručení

Stanovení hodnoty ručení provádíme zejména pro účely §196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Stanovení hodnoty ručení ve znaleckém posudku provádíme zejména na základě požadavku bankovní instituce, která obvykle poskytuje některým společnostem ve skupině syndikovaný úvěr, přičemž za takto poskytnutý úvěr ručí zpravidla všechny společnosti ve skupině.

Pro stanovení hodnoty ručení používáme v souladu s běžnými metodami ocenění ručení zejména metodu vycházející z výše částky, kterou by ručitel musel za dlužníka zaplatit, kdyby dlužník nesplnil svůj závazek. Pokud jsou dostupné relevantní informace, využíváme metodu založenou na hodnotě prospěchu plynoucího dlužníkovi ze sjednaného ručení, a to zejména v podobě získání snížené úrokové sazby.