Oceňování samostatných movitých věcí

Nabízíme vypracování znaleckých posudků pro stanovení tržní hodnoty (obvyklé ceny) všech samostatných movitých věcí.

Máme široké zkušenosti s oceňováním:

  • osobních a nákladních automobilů,
  • ostatních dopravních prostředků,
  • transportních zařízení,
  • výrobních strojů a zařízení včetně robotů a manipulátorů,
  • průmyslových výrobních a balicích linek,
  • výrobních systémů jako celku,
  • ostatních samostatných movitých věcí jako je nábytek, vybavení dílen a jiných,

a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Pro oceňování samostatných movitých věcí standardně používáme porovnávací či nákladovou metodu, přičemž u osobních a nákladních automobilů a strojních zařízení postupujeme při ocenění v souladu s příslušnými znaleckými standardy.

Volba metody, porovnávací či nákladové, se vždy odvíjí od typu oceňovaného majetku tak, aby co nejlépe vystihovala hodnotu dle příslušné kategorie.

Velký důraz klademe na obhajitelnost a srozumitelnost námi zvolených metod a postupů.