Osobní setkání a prověření odborných znalostí

Pohovor

Běžný pohovor se skládá z jednoho nebo dvou osobních setkání mezi Vámi a zástupcem personálního oddělení, přičemž obvykle je přítomen i zástupce společnosti BDO (Váš potenciální partner). Schůzka obvykle trvá 1 hodinu.

Hlavním cílem pohovoru je určit, zda jste vhodní pro práci v BDO. Pohovor je proto zaměřen na zjištění Vašich kompetencí a zkušeností nutných pro výkon dané pracovní pozice. Pro Vás je tento pohovor jedinečnou příležitostí seznámit se s firemní kulturou a blíže poznat náplň práce, na kterou se hlásíte. Pokusíme se Vám zprostředkovat o naší společnosti maximum možných informací. Věříme totiž, že pracovní pohovory jsou oboustranným procesem výběru. Stejně tak jako Vám záleží na tom, abychom si Vás vybrali do našeho týmu, nám záleží na tom, abyste si vybrali právě nás jako svého zaměstnavatele.

Testy odborných znalostí

Někdy (v závislosti na pozici) používáme ke zjištění vaší způsobilosti pro výkon práce kromě pohovoru ještě další metodu. Nejčastěji to bývá odborný test zaměřený na oblast týkající se pozice, na kterou se hlásíte. Kromě testu odborných znalostí je také důležité složit test z anglického jazyka. Všechny testy mají časový limit a obvykle jsou ve formátu s více možnostmi výběru.

Abyste se byli schopni na test připravit, jsou Vám veškeré informace týkající se testu poskytnuty předem.