Pavlína Kosnarová

foto kosnarová pavlína velke

Pavlína Kosnarová je partnerem společnosti BDO Plzeň s.r.o. od roku 2008. V BDO pracuje od roku 1999. Vystudovala Mendlovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, obor manažersko-ekonomický. Je členem Komory auditorů České Republiky, od roku 2005 na pozici auditora. Má zkušenosti s poskytováním auditorských a poradenských služeb.

Je zodpovědná za provádění auditů dle českých předpisů, a to jak u soukromoprávních tak i u veřejnoprávních subjektů, auditů konsolidovaných účetních závěrek dle českých předpisů a IFRS a poradenství v oblasti daní (zejména daň z příjmů právnických osob), prověrek a poradenství v oblasti dotací ze strukturálních fondů a kapitol státního rozpočtu.

Hovoří plynně česky a anglicky.