Petr Slavíček

petr slavíčekPetr Slavíček spolupracoval s auditorskými tým společnosti BDO již při svém studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Auditu a poradenství se věnuje od ukončení studií v roce 1994. Od roku 2007 je partnerem ve společnosti BDO Audit s.r.o. Je auditorem registrovaným Komorou auditorů České republiky.

Petr Slavíček se zaměřuje na problematiku IFRS, finančních derivátů a zajišťovacího účetnictví. V rámci skupiny BDO byl jmenován do pozice IFRS country leader. Nad rámec auditu podnikatelských subjektů se věnuje též problematice rozpočtových a neziskových organizací, u nichž provádí audity a poradenské služby.

Pan Slavíček hovoří česky a anglicky.