Posouzení transferových cen

Transferové neboli převodní ceny jsou ceny sjednané v transakcích probíhajících mezi ekonomicky nebo personálně spojenými osobami. Dle právních předpisů v ČR, ale také většiny zemí světa, by transferové ceny měly být stanoveny v obvyklé výši, tj. ve stejné výši, jako by byly sjednávány mezi nezávislými subjekty (tzv. princip tržního odstupu).

Dodržování principu tržního odstupu podléhá kontrole finančních úřadů v rámci daňové kontroly. Jak vyplývá z výročních správ České daňové správy, četnost kontrol správného nastavení transferových cen se v průběhu let stále zvyšuje. V případě, že se sjednané transferové ceny liší od těch, které na trhu sjednávají nezávislé subjekty, a poplatník není schopen uspokojivě tento rozdíl doložit, správce daně upraví základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl.

Mezi nejčastější transakce, na které se zaměřují finanční úřady při daňové kontrole, patří:

 

Transakce s hmotným majetkem

 • Prodej výrobků, polodokončených výrobků nebo zboží mezi spojenými osobami
 • Materiálové zajištění ve skupině podniků, prodej surovin
 • Prodej dlouhodobého majetku

 

Transakce s nehmotným majetkem

 • Sdílení nákladů na logo využívané ve skupině podniků
 • Sdílení nákladů na výzkum a vývoj ve skupině podniků
 • Ocenění licencí a licenčních poplatků

 

Poskytování služeb

 • Poskytování podpůrných vnitroskupinových služeb (účetnictví, daňové služby, public relations, personální služby, atd.)
 • Sdílení nákladů na servisní střediska ve skupině (celá škála služeb)
 • Poskytování manažerských služeb

 

Financování ve skupině

 • Poskytování půjček a úvěrů
 • Podřízený dluh
 • Dluhopisy
 • Jiné formy financování