Posudky pro soudy ČR

BDO Appraisal services velmi často zpracovává znalecké posudky na základě jmenování soudů. Vypracováváme soudní znalecké posudky z oblasti občanského, obchodního i trestního práva.

Mezi oblasti, se kterými máme bohaté zkušenosti, patří:

 • analýzy správnosti vedení účetnictví, účetní evidence, dodržování účetních metod,
 • stanovení výše škod z obchodně závazkových vztahů,
 • analýzy hospodaření podnikatelských subjektů,
 • posuzování platební neschopnosti podnikatelských subjektů se zaměřením na prvotní či druhotnou platební neschopnost,
 • zjišťování příčin úpadku podnikatelských subjektů,
 • vypořádání společného jmění manželů při rozvodech,
 • stanovení hodnot na základě principu best practice,
 • stanovení výše ztráty na výdělku vlivem pracovního úrazu,
 • posuzování problematiky zvýhodňování věřitele podnikatelskými subjekty,
 • posudky týkající se krácení a neodvedení daní,
 • a další

Vypracovávání těchto znaleckých posudků je podmíněno úzkou spoluprací se soudy, policií i dalšími zúčastněnými stranami. Běžnou praxí jsou rovněž účasti na soudních stáních týkajících se konkrétních řešených případů.