PŘÍPRAVA A PODÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI O DOTACI

Nabízené služby:

 • Vypracování podnikatelských plánů a studií proveditelnosti
 • Vypracování rozvojových strategických dokumentů měst a obcí
 • Zpracování časového a organizačního plánu, vypracování logického rámce
 • Aktivity spojené se získáním vhodných partnerských organizací do projektu
 • Projektové financování a rozpočet projektu
 • Cost-benefit analýzy a vyhodnocení finanční realizovatelnosti projektu
 • Zprostředkování předfinancování projektu prostřednictvím bankovního úvěru
 • Ostatní aktivity spojené s podáním žádosti o dotaci
 • Komunikace s koordinátorem programu
 • Další služby s ohledem na typ projektu

Přístup k riziku

Naše politika vztahu ke klientovi je založena na sdílení rizika. Pokud jsme neúspěšní při získání grantu, klient nám platí pouze stanovený paušál. Ten pokrývá některé z našich nákladů vzniklých zpracováním žádosti. Náš zájem na Vašem úspěchu je proto oboustranný a vzájemně motivující.

 • Pracujeme také na základě dlouhodobé spolupráce, která umožňuje oboustranně snižovat náklady na podání žádostí o grant a zároveň zvyšuje jeho šanci na schválení.
 • Realizujeme však i jednorázové vypracování projektu.
 • Pokud není v zájmu klienta stanovit odměnu na základě úspěšnosti projektu, pracujeme i na základě dohodnuté hodinové sazby.