ADMINISTRACE A REALIZACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Naše služby zahrnují především:

  • Organizaci zadávacího řízení
  • Spolupráci při tvorbě zadávací dokumentace a zadávacích podmínek
  • Vyhotovení oznámení o zadání veřejné zakázky
  • Administrativní a organizační zajištění průběhu vlastní soutěže
  • Vyhodnocení zadávacího řízení
  • Příprava smlouvy pro vítěze vzešlého z výběrového řízení
  • Metodická pomoc uchazečům o veřejnou zakázku

 

Vedle provádění zadávacích řízení poskytujeme služby také jednotlivým uchazečům při jejich účasti v zadávacím řízení a to formou spolupráce při přípravě nabídky, podání námitek, příp. také řízení před orgánem dohledu.