Řízení podnikových financí a ekonomiky

Situace na trhu

Role finančního řízení a finančního manažera se v podniku postupně mění. V tradičním pojetí je finanční řízení na jedné straně odbornou řídící činností, na druhé straně je zdrojem informací a současně i určitým regulátorem a podporou pro ostatní podnikové činnosti a funkce. V současné době se od finančního manažera neočekává pouze podpůrná a servisní funkce pro ostatní podnikové organizační útvary, ale také jeho aktivní zapojení do rozhodování a řízení ostatních podnikových procesů. Z tohoto pohledu je proto kladen stále větší důraz na kvalitu a propojení ekonomického a provozního informačního systému, efektivní nastavení vnitřních finančních/ekonomických procesů a organizace, vyšší odbornou úroveň používaných nástrojů řízení.

Popis služeb

Poskytování poradenských služeb v oblasti finančního a ekonomického řízení podniků patří mezi klíčové oblasti působení BDO Advisory s.r.o. Těmto službám se v týmu BDO věnují odborníci, kteří mají rozsáhlé odborné a manažerské zkušenosti z řízení podnikových financí a ekonomiky. Poradci BDO Advisory s.r.o. dodávají klientům inovativní a přitom praktická řešení založená na moderních metodických přístupech, která napomáhají zvyšovat přidanou hodnotu a provozně-ekonomickou i celkovou výkonnost firmy.

Poskytované služby v této oblasti mimo jiné zahrnují:

  • Treasury a Cash Flow management
  • Plánování, rozpočtování a forecasting
  • Kalkulační systémy
  • Podnikový a projektový controlling a reporting