Strategie a marketing

Situace na trhu

V důsledku turbulentních změn tržního prostředí umocněných v poslední době hospodářskou recesí jsou managementy firem přinuceny flexibilně měnit a upravovat své podnikové strategie, a to jak ve struktuře produktového portfolia, zákaznických a teritoriálních segmentů, tak i pružně přizpůsobovat vnitřní procesy a organizaci firmy. Managementy tak v dnešní době nemají prostor na přípravu rozsáhlých strategických „high-level“ dokumentů. Vedení firem potřebuje pragmatické a prakticky využitelné materiály, které jsou připraveny v krátkém čase a jsou současně jednoduše promítnuty do běžného řízení firmy na všech úrovních organizace.

Popis služeb

BDO Advisory s.r.o. využívá při přípravě podnikových strategií metodické postupy a praktická řešení, které se globálně osvědčily v řadě úspěšných praktických případů. Příprava strategie je realizována v průběhu 2-3 měsíců prostřednictvím série workshopů za účasti klíčových pracovníků firmy a pod vedením zkušeného poradce, který disponuje adekvátní metodikou, moderuje workshopy a současně i poskytuje potřebnou odbornou expertízu, analýzy, benchmarky apod.

Mezidobí mezi workshopy jsou pak vyplňována analýzami, zpracováním podkladových materiálů apod., a to jednak externě (poradcem), tak i odbornými pracovníky firmy. Výstupem je pak živý dokument, který je různými formami komunikován uvnitř firmy i navenek a který se stává jedním ze základních podkladů pro řízení firmy; samozřejmostí je pak nastavení strategického controllingu, na jehož bázi je strategie průběžně aktualizována.

Vedení strategických projektů a moderování workshopů zajišťují nejzkušenější odborníci BDO Advisory s.r.o. s dlouholetou praxí ve vedoucích pozicích. V návaznosti na nově definovanou strategii je společnost BDO Advisory s.r.o. schopna poskytnout komplexní podporu při implementaci strategie, počínaje aktivitami projektové kanceláře, přes vedení konkrétních strategických iniciativ až po interní management.

Poskytované služby v této oblasti mimo jiné zahrnují:

  • Komplexní podnikové strategie
  • Balanced Scorecard
  • Marketingové strategie
  • Prodejní a cenové politiky
  • Produktový management
  • Řízení vztahů se zákazníky