Tipy pro pohovor

  • Dobrá příprava je základ. Ujasněte si, jaké jsou Vaše silné a slabé stránky, co Vás motivuje a především ukažte nadšení pro danou pozici.
  • Zjistěte si informace o firmě, kam se hlásíte.
  • Přijďte včas. Pokud se zpozdíte, oznamte to co nejdříve osobě, se kterou máte pohovor domluvený.
  • Vzhled – oblečte se tak, aby to odpovídalo pozici, na kterou se hlásíte. Nejdůležitější je ale cítit se pohodlně.
  • Během pohovoru se snažte udržovat s protějškem oční kontakt.
  • Buďte připraveni hovořit o svých silných stránkách stejně tak jako oblastech, které potřebujete zlepšit. Máme je všichni, tak nemusíte mít strach o nich mluvit.
  • Nervozita – jsme si dobře vědomi, že uchazeči mohou být na pohovoru nervózní a bereme na to ohled. Ke snížení stresu je dobré si před pohovorem odpočinout, přijet v dostatečném předstihu a připravit se tak, jak nejlépe umíte.
  • V případě jakékoliv otázky se neváhejte zeptat a pokud možno si je připravte předem.