Transakční poradenství

Situace na trhu

Akvizice, prodeje, fúze či jiné přeměny společností se po přechodném útlumu na tuzemském trhu opět stávají jednou z klíčových strategických aktivit majitelů i managementů jednotlivých firem. Roste nejen zájem zahraničních či nadnárodních společností o nové akvizice, ale také nabídka firem na prodej, a to zejména v segmentu středně velkých společností.

Popis služeb

Společnost BDO Advisory s.r.o. je připravena v rámci tzv. „kupního mandátu“ pro své klienty vytipovat a doporučit vhodnou společnost na převzetí, zpracovat ocenění, doporučit vhodnou akviziční strategii a vést vyjednávání o převzetí společnosti ve všech fázích až do uzavření transakce. BDO Advisory s.r.o. zastupuje také majitele při prodeji společností nebo jejich částí na bázi „prodejního mandátu“, a to od přípravy informačního memoranda a dalších dokumentů, přes vyhledání a oslovení strategických či finančních investorů až po vedení jednání s vybranými zájemci a uzavření transakce. Součástí této sféry služeb jsou též operace typu MBO či MBI.

Společnost BDO Advisory s.r.o. je svými klienty často pověřována řešením různých druhů přeměn společností, ať už se jedná o fúze, rozdělení, odštěpení či o jiný model restrukturalizace firmy. V této oblasti zajišťuje vedle přípravy strategie restrukturalizace a definování postupu jednotlivých kroků zejména projektové řízení celé restrukturalizace, a to obvykle v úzké spolupráci s daňovými poradci a právníky.

Poskytované služby v této oblasti mimo jiné zahrnují:

  • Poradenství při prodeji společností
  • Akviziční strategie, poradenství při nákupu společností
  • Řízení fúzí a dalších přeměn společností
  • Commercial Due Diligence
  • Zajištění financování transakce
  • Příprava Business Case