12.12.2014 The implications on transfer pricing documentation

Our global transfer pricing centre of excellence has been working hard digesting and producing a lot of information with respect to the developments coming out of the OECD BEPS project relating to transfer pricing. In early October, they conducted a very well received global webinar for clients and prospects on the OECD’s recommendations with respect to transfer pricing documentation (action point 13 of the OECD’s 15 point plan).  

The centre of excellence has now produced an excellent bulletin which can be distributed to clients and prospects on these developments. The bulletin is a great summary of what the new documentation requirements that the OECD are recommending are, how they differ from the old requirements, and what international businesses should do to be ready for the new documentation requirements. The bulletin has now been posted to BDO International’s website and we would encourage you to post it to your country’s websites and to distribute to clients and prospects in your country who will be impacted by these changes.

5.8.2010 Brabenec T., Jelínek M. (2009): Determining the profitability of dependent agents in accordance with the arm's length principle. Business an Information 2009, ISSN: 1729-9322

Zástupci společnosti Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. v rámci své akademické činnosti zkoumali, zdali je možné s použitím veřejně dostupných účetních výkazů obchodních společností rozlišit mezi distributory a komisionáři. Výsledky jejich analýz našly své praktické uplatnění při stanovení obvyklé ziskovosti u společností obchodujících na základě komisionářské smlouvy.

2.8.2010 Brabenec, T: Certain Important Aspects of Cost Contribution

Brabenec, T (2010): Certain Important Aspects of Cost Contribution Arrangements in Financial Management. World Academy of Science, Engineering and Technology 67/2010, Academic Science of Research, 2010, ISSN 2070-3724

 

V rámci své akademické činnost se zástupci společnosti Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o. snaží mapovat problematiku transferových nejen ze zcela praktických pohledů, ale také z možných teoretických přístupů.

Jeden z nich nabízí ve svém článku také Tomáš Brabenec, který se tentokrát věnoval úvodu do problematiky převodních cen v tzv. smlouvách o přispívání na náklady a smlouvách o podílení se na nákladech.

Článek přináší základní teoretický náhled na věc z pohledu poplatníka.

30.7.2008 Brabenec, T.: Transferové ceny v manažerském a daňovém rozhodování

Brabenec, T.: Transferové ceny v manažerském a daňovém rozhodování. Oceňování 2008, roč. 1 č. 1, s. 3-16.

Článek Transferové ceny v manažerském a daňovém rozhodování se zabývá problematikou stanovení výše převodních (vnitropodnikových, transferových) cen z pohledu nadnárodních podniků. V článku jsou řešeny zejména ceny za služby poskytované v rámci různých organizačních složek nadnárodních podniků. Je řešena problematika stanovování vnitropodnikových cen uvnitř koncernů na bázi užitku, jsou navrhnuty možné postupy řešení. Článek dále obsahuje základní doporučení.