Externí zpracování účetnictví

Nabízíme komplexní účetní služby včetně poradenství. Naši specialisté v této oblasti zajišťují celou škálu služeb, které poskytují globální řešení pro naše klienty. BDO provádí komplexní externí zpracování účetnictví na profesionální úrovni v souladu s českými zákony. Připravuje rovněž finanční výkazy v souladu s IFRS/IAS, US GAAP a HBII v anglickém nebo německém jazyce.

  1. Zpracování účetnictví.
  2. Zpracování a úpravy účtového rozvrhu podle potřeb objednatele.
  3. Evidence hmotného a nehmotného majetku.
  4. Vedení podrozvahové evidence.
  5. Sledování nákladů a výnosů podle středisek, zakázek nebo projektů.
  6. Zachycení stavu pohledávek a závazků.
  7. Poskytování měsíčních sestav (deník, výsledovka, rozvaha, saldokonta, obratová hlavní kniha, podklady pro DPH).
  8. Vypracování roční účetní závěrky vč. dokladových inventarizací.
  9. Sestavení finančních výkazů v souladu s českou legislativou.
  10. Převod finančních výkazů do IFRS/IAS, US GAAP a HBII.

Pro více informací kontaktujte:

Jiří Czaban

jiri.czaban@bdo.cz

+420 241 046 200

 

Miroslav Bleha

Miroslav.bleha@bdo.cz

+420 241 046 162