Vladimír Ambrož

foto ambrož vladimírVladimír Ambrož je zakládajícím partnerem BDO CB s. r. o., která byla původně založena pod jménem CB audit spol. s r. o. dne 10. ledna 1994. Od roku 1990 je registrovaným auditorem v Komoře auditorů České republiky.

Vystudoval Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Před založením společnosti CB audit spol. s r. o. pracoval až do roku 1989 na VHJ Koh-i-noor Hardtmuth oborový podnik postupně na pozici metodika účetnictví, vedoucího účtárny a vedoucího odboru informační soustavy a rozborů. Od roku 1990 pracoval jako OSVČ v oblasti účetního a daňového poradenství, zpracování účetnictví a auditu.

Vladimír Ambrož je zodpovědný za audity společností v oblasti výroby, obchodu, ale i auditů a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací. Věnuje se konzultační činnosti v oblasti řízení ekonomických procesů různých subjektů a vedení účetní a mzdové agendy.

Hovoří česky a anglicky, částečně rusky.