Ing. Vlastimil Hokr., CSc.

vlastimil hokrVlastimil Hokr je zakládajícím partnerem BDO v České republice, zastává pozici partnera pro mezinárodní styky a ve společnosti pracuje 18 let. Je registrovaným auditorem v Komoře auditorů České republiky.

Vystudoval Národohospodářskou fakultu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Před nástupem do BDO pracoval až do roku 1991 na různých finančních pozicích v podniku zahraničního obchodu Transakta nejprve v České republice a později ve Velké Británii.

V roce 1991 nastoupil jako senior manager do BDO Binder Hamlyn v Londýně a do České republiky se vrátil v březnu 1992, kde spoluzakládal pobočku BDO. Odpovídá za audity mnoha velkých mezinárodních firem. V letech 2005 – 2006 byl jmenován členem 30 členné komise expertů Evropského fóra k řešení odpovědnosti auditorů při Evropské komisi v Bruselu. Je členem středoevropské a východoevropské komise pro řízení rizik a taktéž je kontaktním partnerem BDO v České republice pro regulaci činnosti profese auditorů.

Hovoří plynně česky a anglicky, na vysoké škole studoval ruštinu a němčinu.