Výkup akcií (squeeze-out)

V souvislosti s právem výkupu účastnických cenných papírů, kdy hlavní akcionář dle odst. 1 a 2 § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník je oprávněn požadovat svolání valné hromady, jejímž rozhodnutím by došlo k přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na jeho osobu (tzv. squeeze-out), jsme schopni vypracovat znalecký posudek pro stanovení přiměřené výše protiplnění.

Tento znalecký posudek je vyžadován v souladu s odst. 1 § 183 m, zákona č. 513/19991 Sb., obchodní zákoník. Povinnost vypracovat znalecký posudek se týká společností, jejichž účastnické cenné papíry nebyly přijaty k obchodování na regulovaném trhu. U společností, jejichž účastnické cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu, musí být stanovená výše protiplnění řádně zdůvodněna, přičemž pro toto zdůvodnění rovněž slouží znalecký posudek.