Vzdělávání

Díky vzdělávacímu programu BDO získáte odborné znalosti a povědomí o našich obchodních aktivitách, a to prostřednictvím nejmodernějších školicích metod, v rámci kterých budete pracovat samostatně i v týmu se zkušenějšími kolegy.

Studenti a absolventi

Jakmile se ocitnete na palubě, začne vaše cesta odborného vzdělávání a osobního rozvoje. V rámci našeho systému odborných školení vám umožníme naplno rozvinout váš potenciál. Mimo tato školení je možné využít i celou řadu dalších vzdělávacích programů, které vám pomohou dále rozvíjet vaše vědomosti a schopnosti.

Zkušení pracovníci

Věříme, že osobní i profesní rozvoj je nikdy nekončícím procesem a vždy se tak najde prostor pro zlepšení. Navrhli jsme proto řadu školení zajišťujících vysokou úroveň znalostí, které jsou nezbytným základem naší rychle se rozvíjející společnosti.

Školení jsou v rámci každého kariérního stupně zaměřena jak na rozvoj odborných znalostí, tak na rozvoj měkkých dovedností.

Jelikož věříme, že nejúčinnějším způsobem rozvoje a získávání zkušeností je praxe, svěřujeme svým lidem náročné úkoly a umožňujeme jim pracovat s talentovanými kolegy.

 

Pro více informací nás prosím kontaktuje prostřednictvím hamzova@bdo.cz