ZÁVĚREČNÝ AUDIT DOTAČNÍCH PROJEKTŮ

BDO v ČR má rozsáhlé zkušenosti s komplexními audity projektů financovaných z fondů EU. Provádíme také systémové audity procesů a pravidel čerpání dotací z hlediska efektivnosti a souladu s legislativou.

Dále pro poskytovatele dotací můžeme provést hodnocení obdržených žádostí nebo nezávislý audit grantového schématu či programu.