Zvyšování výkonnosti a optimalizace procesů

Situace na trhu

Dnešní doba, charakterizovaná náročným konkurenčním prostředím na straně jedné a požadavky majitelů firem na straně druhé, nutí manažery neustále přemýšlet o zvyšování provozní a ekonomické výkonnosti společnosti a jejích podnikových procesů.

S rozvojem nároků a potřeb zákazníků, s tvrdšími změnami tržních podmínek, s rozsahem a složitostí vyráběných produktů a poskytovaných služeb a v neposlední řadě s vývojem společnosti se ztrácí přehled o její výkonnosti, vzrůstá přetíženost každodenní operativou, která bere prostor pro strategická rozhodování, plánování a realizaci klíčových cílů do budoucnosti. Výsledkem takového vývoje je často neefektivní fungování společnosti, tedy i stagnace výkonnosti, zhoršení ekonomiky a vyšší nákladovost, nespokojenost zákazníků s kvalitou produktů a služeb a demotivace zaměstnanců podporujících další vývoj celé společnosti.

Aby management dokázal dlouhodobě zajistit požadovanou provozní a ekonomickou výkonnost a efektivní využívání zdrojů, musí mít efektivně navržené procesy a organizaci, které jsou podpořeny vhodným systémem řízení a přístupem k převodu strategie do každodenní praxe společnosti.

Popis služeb

Společnost BDO Advisory s.r.o. prostřednictvím zkušených poradců pomáhá svým klientům řešit náročné otázky týkající se především vnitřní optimalizace podnikových procesů, návrh vhodné organizace, nastavení efektivního systému řízení, jakož i řešení snižování podnikových nákladů.

Cílem společnosti BDO Advisory s.r.o. je zlepšení výkonnosti klienta a maximalizace návratnosti investice vynaložené klientem do poradenských služeb (projekty realizované na bázi úspěšnostní odměny pro poradce z dosaženého efektu pro klienta). Společnost BDO Advisory s.r.o. poskytuje komplexní řešení a neustálé zlepšování výkonnosti klienta formou dlouhodobé spolupráce a přesného porozumění jeho potřebám.

Poskytované služby v této oblasti mimo jiné zahrnují:

  • Optimalizace podnikových procesů
  • Optimalizace organizace a systému řízení
  • Zvyšování výnosů a snižování podnikových nákladů
  • Centra sdílených služeb
  • Lean Six Sigma / Lean management